Tematyka szkoleń

1.Podstawowe szkolenie analityczne;

2.Metodologia przetwarzania danych w tym również danych przestrzennych GIS, budowa baz danych, odwołania przestrzenne;

3.Analiza geograficzna;

4.Podstawy analizy strategicznej;

5.Zaawansowane wyszukiwanie danych w internecie OSINT, analiza sieci społecznościowych;

6.Dokumentowanie czynności analitycznych;

Realizacje

1. Data bases for long term analytical processes,
2. Clean up data to prepare it for further analysis or display.
3. Mobile gathering data solutions and devices
4. Creating data gathering and analysis software solutions. All products works directly on client demands and based on both free or licensed software
5. Specialized solutions for Crisis Management