Systemy GIS w Planowaniu Przestrzennym

W ramach szkolenia zostaną omówione następujące zagadnienia:

  1. Cyfryzacja i standaryzacja MPZP
  2. Metadane
  3. Zarządzanie przestrzenią gminy w technologii GIS
  4. Geoportal jako narzędzie komunikacji i partycypacji społecznej
  5. Produkty GIS

Czas szkolenia 6 godzin

Każdy z uczestników otrzyma komplet materiałów

Koszt uczestnictwa 300,00 zł + VAT

Zbieramy już wstępne zapisy na wrzesień 2016 pod adresem office@intelligence.com.pl