Usługi

Information, Intelligence, Investigation :

1. Analiza aktywności i relacji właścicielskich podmiotów gospodarczych i osób prowadzących działalność gospodarczą (profile reporting),

2. Analiza, wizualizacja (wykresy powiązań, geolokalizacja zdarzeń) i przetwarzanie danych ze źródeł klienta (zarówno dane elektroniczne jak i analogowe),

3. Zarządzanie czynnościami dochodzeniowymi w obszarze Brand protection and fraud,

4. Wspomaganie wywiadowcze prowadzonych dochodzeń w obszarze brand protection, fraud , due dilligence,

5. Analiza i monitoring Internetowych źródeł informacji, zwłaszcza mediów społecznościowych,

6. Analizy geomarketingowe,

7. Analizy przestrzenne wyników sprzedaży produktów i usług,

8. Analiza wystąpienia ryzyka,

9. Analizy sieciowe,

10. Mobilne rozwiązania do gromadzenia danych,