Systemy GIS

Naszą działalność w obszarze Geograficznych Systemów Informacyjnych (GIS) możemy podzielić na dwa główne obszary

1. Dane (przygotowanie i analiza)

• Projektowanie przestrzennych baz danych,
• Zasilanie i aktualizacja danych,
• Integracja danych z wielu źródeł w celu uzyskania przestrzennych produktów analitycznych,
• Obsługa i zarządzanie bazą danych sieci liniowych,
• Obsługa i zarządzania bazą danych nieruchomości,
• Obsługa i zarządzanie bazą danych zdarzeń oraz sił i środków,

2. Projektowanie i implementacja systemów GIS

• Tworzenie zintegrowanych systemów informacji o mieniu, środowisku, mediach itp.,
• Dedykowane rozwiązania dla potrzeb zarządzania kryzysowego
• Rozwiązania dla samorządów ( portale gis – planowanie przestrzenne, portal miejski, portale branżowe do zarządzania inwestycjami, itp.)
• Rozwiązania WWW oraz mobilne rozwiązania GIS do zbierania informacji o zdarzeniach – miejski portal o zdarzeniach, mapy zdarzeń i ryzyka

3. Kompetencje w obszarze GIS

Języki programowania: C, C++, C#, Java,
Technologie internetowe: ASP.NET, JEE (JSF), DevExpress,
Biblioteki Javascript: ESRI Javascript API, OpenLayers, GoogleMaps API, GeoExt, jQuery
Bazy danych: MSSQL Server, Oracle, PostgreSQL, DB2,
Serwery GIS: ArcGIS Server, Geoserver,